ISS Facility Services

ISS Facility Services setter sikkerhet, helse og hygiene først Mennesker forventer at stedene de besøker og arbeider på er rene, trygge og hygieniske. Covid-19 har vist at selv de reneste anleggene må dobbeltkontrolleres. Folk tar ikke lenger for gitt at stedene de besøker og jobber på vil være rene, trygge og hygieniske, men de prøver … Read more

Innlandet Fylkesarkiv

Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv.I 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Innlandet, samt … Read more

Workshop bemanning

Workshop Bemanning er Norges ledende bemanningsspesialist innen bygg- og anleggsbransjen. Med sterk fokus på HMS og etisk forretningsdrift tilbyr vi våre kunder fleksibilitet, kvalitet og  høy kundeservice.  Vårt mål er å bidra til at deres prosjekter kan gjennomføres  på en effektiv og lønnsom måte, Workshop Bemanning er et heleid datterselskap av Manpower Group. Workshop Bemanning arbeider … Read more

HC Dahl

Gjennom grundige analyser, utvikler vi helhetlige løsninger for din bedrift. Vi implementerer riktige løsninger og tilpasser etter bedriftens behov. Med oppfølging, kvalitetssikring, kurs og god support sikres helheten. Vi scorer høyt på imøtekommenhet.  SUMMERT, FÅR DU RIKTIG LØSNING.

OneCo Networks AS

Vi er klare for fremtiden OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger, der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.  Vi ser to store trender som vil prege samfunnet og vårt marked på en spesiell måte … Read more

NINA

NINA Lillehammer – samfunn og naturbruk NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer.  Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser. Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med … Read more

Kommune CSIRT

Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren Kommune-CSIRT støtter kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. CSIRT-en er et ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren.

Inmeta Consulting

Rådgiving og prosjektledelse Kombinasjon av fagdisipliner I tillegg til rollen som rene prosjektledere har Inmetas konsulenter også erfaring fra prosjekter med kombinert prosjekt-/testleder rolle samt prosjektledelse i kombinasjon med annen rådgivning. Inmetas prosjektledere benyttes både i oppdrag i individuell sammenheng, og i egne leveranseprosjekter. Inmeta har også erfaring med programledelse og «management for hire» for … Read more

Forum For Natur og Friluftsliv Innlandet

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Innlandet er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Innlandet fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Tidligere FNF … Read more