Inmeta Consulting

Rådgiving og prosjektledelse

Kombinasjon av fagdisipliner

I tillegg til rollen som rene prosjektledere har Inmetas konsulenter også erfaring fra prosjekter med kombinert prosjekt-/testleder rolle samt prosjektledelse i kombinasjon med annen rådgivning. Inmetas prosjektledere benyttes både i oppdrag i individuell sammenheng, og i egne leveranseprosjekter. Inmeta har også erfaring med programledelse og «management for hire» for noen større kunder.

Prosjektledelse er også en av de viktigste delene av Inmetas fagsatsning. Dette gjelder både i forhold til den enkelte prosjektleders utvikling, men også i fagmiljøet for erfaringsutveksling og utvikling av tjenestetilbudet innen prosjektledelse samt å supplere Inmetas leveransemodell og verktøykasse. Inmetas prosjektledere har erfaring med de mest benyttede verktøy på området og er opptatt av å følge best practice.