Norges musikkorpsforbund

Norges Musikkorps Forbund jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes. Det skjer gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps.

Det blir særlig jobbet innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår.

NMF er inndelt i åtte regioner, med tillitsvalgte i hver region.

Slik finner du oss:

Inngang A

Kom inn hovedinngangen og følg trappen opp en etasje. Følg gangbrua over og gå inn døren i enden, så finner du kontoret i gangen innenfor.

Kontakt oss:

98 24 11 58