OneCo Networks AS

Vi er klare for fremtiden

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger, der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. 

Vi ser to store trender som vil prege samfunnet og vårt marked på en spesiell måte i tiden fremover;

Det grønne skiftet
Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter på en klimavennlig måte.

Digitalisering
Bruk av teknologi til å fornye, forenkle og forbedre verdiskaping og innovasjon på en bærekraftig måte.

OneCo har som ambisjon å være en god bidragsyter i utvikling og endring som kommer som følge av det grønne skiftet og digitalisering.