Fakkelgården AS – Personvernerklæring

For besøkende på nettsiden og våre fysiske lokaler

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Fakkelgården AS samler inn og bruker personopplysninger.

Fakkelgården AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (Europaparlamentets- og rådsforordning (GDPR) artikkel 15) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Europaparlamentets- og rådsforordning (GDPR) artikkel 13).

Behandling av personopplysninger på fakkelgarden.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Fakkelgården AS behandlinger av personopplysninger på fakkelgarden.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å fylle ut et kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Dialecta Kommunikasjon AS er Fakkelgården AS sin databehandler, markedspartner og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet fakkelgarden.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Fakkelgården AS og Dialecta Kommunikasjon AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Fakkelgården AS og Dialecta Kommunikasjon AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Fakkelgården AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på fakkelgarden.no med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Vår informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Fakkelgården AS til andre aktører enn vår markedspartner.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på fakkelgarden.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
  • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer også to informasjonskapsler på din maskin disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
  • Facebook pixel: Med remarketingfunksjonen i Facebook når vi ut til folk som har besøkt nettstedet fakkelgarden.no tidligere, og vil kunne få vist annonser til disse personene
  • Google remarketing: Med remarketingfunksjonen eller «Lignende målgrupper»-funksjonen i AdWords når vi ut til folk som har besøkt nettstedet fakkelgarden.no tidligere, og vi vil kunne få vist annonser disse personene.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, viser annonsene våre på nettsteder på Internett.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, bruker informasjonskapsler for å vise annonser på grunnlag av tidligere besøk på nettstedet fakkelgarden.no
  • Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgsiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

På nettsiden kan du fylle ut et kontaktskjema. Vi ber da om kontaktinformasjon. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

E-post og telefon

Fakkelgården AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som kommer frem av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Fakkelgården ASs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Behandling av personopplysninger ved fysisk oppmøte i våre lokaler

Fakkelgården har installert kameraovervåkning i fellesområder og ved inngangene i bygget. Kameraovervåkningen tar opptak ved bevegelse og er installert som følge av de sikkerhetskrav som stilles ved utleie av næringslokaler. Formålet med kameraovervåkningen er med andre ord å sørge for et sikkerhetsnivå som er nødvendig for å sikre leietakere og leietakeres verdier.

De personopplysninger som samles inn via kameraovervåkningen er opptak av mennesker som passerer inn og ut av bygget og som oppholder seg i fellesområdene (hovedhallen). Opptakene lagres på lokal server plassert i Fakkelgårdens lokaler, sikret med tilgangsstyring passord og alarm. Opptakene slettes automatisk etter 7 dager og vil kun bli gjennomgått dersom det er mistanke for kriminelle handlinger eller brudd på sikkerheten.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR artikkel 6.1 bokstav f – berettiget interesse. Fakkelgården har vurdert det slik at den berettigede interessen for Fakkelgården å ivareta sikkerheten til leietakerne og deres verdier veier tyngre enn de ulemper kameraovervåkningen medfører for den enkeltes personvern. Det er iverksatt en rekke tiltak som vil redusere de ulemper overvåkningen vil ha på den enkeltes personvern, for eksempel i form av korte slettefrister, tilgangsstyring og interne rutiner for håndtering av opptakene.  

Parkering for besøkende

Besøkende kan benytte seg av gratis parkering utenfor bygget dersom de registrerer seg i EuroPark sine systemer. Det er plassert et nettbrett ved alle innganger til Fakkelgården hvor besøkende kan registrere sitt bilnummer/registreringsnummer for gratis parkering. Det er EuroPark som drifter parkeringsanlegget og står som behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter Europaparlamentets- og rådsforordning (GDPR) artikkel 15. Fakkelgården AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Fakkelgården AS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Fakkelgården AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@fakkelgarden.no
Telefon: 47502350
Postadresse: Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer