Statens mattilsyn

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forbindelse med kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Slik finner du oss:

Inngang A

Gå inn hovedinngangen og følg foajéen helt til enden. Der finner du Mattilsynet på venstre side.

Kontakt oss:

22 40 00 00