Forum For Natur og Friluftsliv Innlandet

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Innlandet er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Innlandet fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen.

Tidligere FNF Hedmark og FNF Oppland ble ved årsmøtet 29. april 2020 slått sammen, og er nå FNF Innlandet.