Ikomm

Ikomm er en solid og erfaren IT-driftsleverandør, med utvalgte kjerneområder. Ikomm er en komplett IT-leverandør, fra rådgivning til utvikling, drift og supporttjenester.

Slik finner du oss:

Inngang A

Gå inn via hovedinngangen og fortsett rett frem noen få meter. Da finner du oss med en gang til høyre

Kontakt oss:

61 05 06 05