NINA

NINA Lillehammer – samfunn og naturbruk

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer. 

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Slik finner du oss:

Inngang A

Hvis du ikke finner frem til bedriften, vennligst kontakt driftsansvarlig for informasjon

Kontakt oss:

73 80 14 00